ข้อมูลส่วนตัว

ออกจากระบบ

Information

TAMIYA

> Information > THAILAND HOBBY MODEL CONTEST 2019

THAILAND HOBBY MODEL CONTEST 2019

15 ตุลาคม 2019 Event


THAILAND HOBBY MODEL CONTEST 2019
23-27 ตุลาคม 2562 แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น3
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 23-25 ตุลาคม
การแข่งขันในรุ่น


อากาศยาน                   1.         มาตราส่วน                  1:72

2.         มาตราส่วน                  1:48

ยุทธยานยนต์               3.         มาตราส่วน                  1:35

เรือรบ                          4          ไม่จำกัด มาตราส่วน

รถยนต์                        5.         มาตราส่วน                  1:24

รถยนต์โมดิฟาย           6.         มาตราส่วน                 1:24

รถ MINI 4 WD          7.         มาตราส่วน                  1:32                                                        

มอเตอร์ไซค์                 8.         มาตราส่วน                  1:12

บุคลจำลอง                  9.         ไม่จำกัดมาตราส่วน

Diorama                     10.         ไม่จำกัดมาตราส่วน (วัดจากขอบผลงานต้องไม่น้อยกว่า 1 ตารางฟุต)

รุ่น Junior                   11.       จำกัดอายุไม่เกิน 15 ปี  ไม่จำกัดประเภทของผลงาน